+‎38 (050) 325-04-50
+‎38 (057) 704-04-02
Главная Про нас
О компании «ПРОМТЕСТ»

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМТЕСТ» одно из крупнейших предприятий на территории Украины, предоставляющих услуги по техническому диагностированию, экспертизе и сертификации оборудования и продукции.

Предприятие создано в 2007 году для предоставления экспертных услуг в сфере охраны труда. Основным направлением деятельности предприятия были выбраны: техническое диагностирование оборудования повышенной опасности; экспертиза промышленной безопасности и охраны труда.

Подробнее

Про нас

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМТЕСТ» одне з найбільших підприємств на території України, надають послуги з технічного діагностування, експертизи та сертифікації обладнання і продукції.

Підприємство створено у 2007 році для надання експертних послуг у сфері охорони праці. Основним напрямком діяльності підприємства були обрані: технічне діагностування устаткування підвищеної небезпеки; експертиза промислової безпеки та охорони праці.

Наказом Держгірпромнагляду №89 від 17.06.2014 р ТОВ «ПРОМТЕСТ» внесено до реєстру уповноважених організацій, що дозволило надавати ряд нових послуг в сфері охорони праці та промислової безпеки, у тому числі, послуги з проведення позачергового опосвідчення обладнання.

В 2018 році підприємством було отримано новий Дозвіл державної служби України з питань праці № 442.17.30, терміном дії до 22.12.2022 р. з широким спектром повноважень. У тому ж році підприємство пройшло акредитацію в Національному агентстві з акредитації України, як орган з інспектування згідно з ДСТУ EN ISO/IEC 17020:2014.

Відповідно до сфери акредитації та Дозволу, підприємство може виконувати експертне обстеження та технічне діагностування наступних видів обладнання та робіт підвищеної небезпеки:

 • Вантажопідіймальні крани та машини, ліфти, ескалатори, траволатори, підйомники
 • Котли, посудини, що працюють під тиском, трубопроводи пари та гарячої води
 • Електричне устаткування електричних станцій та мереж, технологічне електрообладнання
 • Обладнання призначене для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
 • Технологічні транспортні засоби
 • Технологічне устаткування для целюлозно-паперового виробництва, переробки пластмас, полімерних матеріалів і гумотехнічних виробів
 • Технологічне обладнання і роботи хімічної, біохімічної, нафтохімічної, нафтопереробної, металургійної, коксохімічної, ливарної, олійно-жирової, ефіроолійної, хлор і аміаковикористовуючих виробництв
 • Обладнання і роботи з дроблення, сортування, збагачення корисних копалин і огрудкування руд та концентратів, технологічне обладнання з переробки природного каменю
 • Технологічне устаткування, лінійні частини та їх елементи систем газопостачання природним і зрідженим газом суб’єктів господарювання та населених пунктів, а також газовикористовуюче обладнання
 • Технологічне обладнання та лінійні частини магістральних газопроводів, нафтопроводів, продуктопроводів (нафтопродуктопроводів, аміакопроводів, етиленопроводів тощо)
 • Обладнання, пов’язане з використанням, виготовленням, переробкою, зберіганням, транспортуванням, утилізацією чи знешкодженням небезпечних або шкідливих речовин
 • Обладнання для агропромислового комплексу, харчової промисловості та переробки сільськогосподарської продукції, деревообробної промисловості та лісового виробництва
 • Машини, механізми, обладнання для переробної, поліграфічної, легкої та текстильної промисловості
 • Ковальсько-пресове обладнання,

а також проводити випробування і неруйнівний контроль: візуально-оптичний (VT), ультразвуковий (UT), магнітопорошковий (МТ), капілярний (РТ); руйнівний контроль: визначення твердості; гідравлічні випробування при огляді, та експертне обстеження (технічне діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки.

У складі підприємства в 2009 році був відкритий відділ з сертифікації та оцінювання відповідності продукції, в тому числі і устаткування підвищеної небезпеки. У 2010 році, на підставі наказу Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики, підприємство призначено органом з оцінки відповідності продукції вимогам технічних регламентів (UA.TR. 34).

Орган по сертифікації і оцінки відповідності «ПРОМТЕСТ» має Атестат акредитації НААУ № 1О183 та Акредитацію за Технічним регламентам № UA.TR.034, на виконання робіт з сертифікації та оцінки відповідності з широким спектром повноважень. Орган акредитований по ряду регламентів, серед яких:

 • Технічний регламент безпеки машин
 • Технічний регламент ліфтів
 • Технічний регламент обладнання та захисних систем, призначених для застосування в потенційно вибухонебезпечному середовищі
 • Технічний регламент пересувного обладнання, що працює під тиском
 • Технічний регламент водогрійних котлів, що працюють на рідкому чи газоподібному паливі
 • Технічний регламент приладів, що працюють на газоподібному паливі
 • Технічний регламент безпеки простих посудин високого тиску
 • Технічний регламент безпеки обладнання, що працює під тиском
 • Технічний регламент низьковольтного електрообладнання
 • Технічний регламент з електромагнітної сумісності обладнання
 • Технічний регламент засобів індивідуального захисту

На сьогоднішній день штат підприємства складає близько 40 співробітників, серед яких експерти технічні з промислової безпеки, аудитори, фахівці з неруйнівного контролю. Всі фахівці мають високу кваліфікацію та атестовані з відповідного напряму роботи. Робочі місця оснащені сучасним обладнанням. У розпорядженні фахівців є акредитована лабораторія і необхідні сучасні прилади для проведення експертного обстеження, випробувань, сертифікації і оцінки відповідності.

ТОВ «ПРОМТЕСТ» лідируючим підприємством серед експертних організацій на ринку Харківської області та одним з провідних в Україні.

Клієнтами підприємства є: ТОВ “ВІЛО УКРАЇНА”; ТОВ “ГРУНДФОС УКРАЇНА”; ТОВ “ДАНІЕЛІ ХЕВІ МАШИНЕРІ ІНЖИНІРИНГ”; ТОВ “КИЇВСЬКИЙ ЗАВОД ПТО”; ТОВ “ЛЕЗАРД-ЕЛЕКТРО”; ТОВ ФІРМА “КРИОГЕНСЕРВИС”; ПАТ “ГРЕТА”; ПАТ “АРСЕЛОРМІТТАЛ КРИВИЙ РІГ”; ДП ЗАВОД “ЕЛЕКТРОВАЖМАШ”; ТОВ “ДХМИ”; ПРАТ “ВАЗ”; ДП «ХКБМ»; ПАТ “ХАРКІВСЬКИЙ ПЛИТКОВИЙ ЗАВОД”; АТ “ХАРП”.